ที่ดินเปล่าควรมีการเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้ราคาของที่ดินเพิ่มสูงขึ้น สามารถขายได้ในราคาดีๆมากกว่าราคาที่ซื้อมาอีกหลายเท่าตัว

การพัฒนาที่ดินดิบที่ยังไม่มีการจัดการใดๆกับที่ดินมาก่อนเลย เป็นเพียงพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทำให้การขายต่อให้ได้ราคาดีเป็นเรื่องที่ยาก ที่สำคัญคืออาจจะไม่มีใครสนใจซื้อเลยเพราะเป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่หากเจ้าของหรือนักลงทุนมีความมั่นใจว่า ในอนาคตที่ดินผืนนี้จะเป็นที่ต้องการหรืออยู่ในแผนการขยายความเจริญ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้มากขึ้น จึงต้องมีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

การเริ่มต้นพัฒนาที่ดินดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินให้มากขึ้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

  1. เลือกที่ดินในทำเลที่มีโอกาสเจริญเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งศึกษาทิศทางของที่ดินว่าไม่ได้อยู่ในทางน้ำท่วมขังหรืออยู่ใกล้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการคมนาคมที่เข้าถึงพื้นที่ที่ดินว่าสะดวกหรือไม่ ที่ดินที่อยู่ห่างไกล การเดินทางลำบากก็มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เจริญได้ยาก
  2. ทำการปรับปรุงหน้าดิน ด้วยการกำจัดวัชพืชและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ของที่ดินออกให้หมด ซึ่งการกำจัดวัชพืชและต้นไม้เหล่านี้สามารถจ้างบริษัทที่รับเคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะ ที่มีทั้งอุปกรณ์และทีมงานที่ชำนาญงานทำให้สามารถเคลียร์พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
  3. ถมที่ดินเพื่อปรับสภาพพื้นที่ อย่างเช่น พื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าถนนมากๆหรือเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งหรือไม่สม่ำเสมอกัน ซึ่งหากเป็นการถมที่ดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต้องมีการถมที่ทิ้งเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีเพื่อให้ที่ดินปรับตัวให้อยู่ในระดับที่พอดี นอกจากนี้การถมที่ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่และช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  4. วางแผนพัฒนาที่ดิน ด้วยการวางระบบระบายน้ำและการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นสาธารณูปโภคต่างๆอย่างประปาและไฟฟ้า รวมทั้งวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งที่ดินดิบที่ไม่มีสาธารณูปโภคอาจขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ดินที่มีการพัฒนาเอาไว้พร้อมแล้ว
  5. จัดสรรที่ดินออกเป็นส่วนๆ เพื่อแบ่งขายเป็นแปลงย่อยๆ เพื่อให้สามารถขายได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสทำกำไรได้อีกมาก

การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการปรับปรุงพื้นที่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น มีโอกาสที่จะทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นได้อีกมาก ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าการถือที่ดินเพื่อรอขายโดยไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่ใดๆเลย

Facebook Comments