การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ ซึ่งการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้าง อย่าง บ้าน ลงบนพื้นที่ดินนั้น จะต้องมีการเตรียมสาธารณูปโภคต่างๆเอาไว้ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปา หากพื้นที่ดินของคุณเป็นพื้นที่ดินดิบ ที่เพิ่งผ่านการปรับพื้นที่และถมที่มาเพื่อเตรียมพัฒนาที่ดิน และยังไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา จึงต้องมีการดำเนินการขออนุญาตเพื่อเดินไฟและน้ำเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับที่ดินเปล่าของคุณได้อีกขั้นตอนหนึ่ง

ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

หากคุณต้องการดำเนินการขอไฟฟ้าเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านบนที่ดินเปล่าเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าจะยังไม่สามารถขอไฟฟ้าและประปาไม่ได้จนกว่าจะมีบ้านเลขที่ แต่หากจำเป็นต้องใช้ในช่วงกำลังก่อสร้าง สามารถขอมิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างก่อน ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากมิเตอร์ปกติตรงที่ตรงเสียค่าดำเนินการขอไฟฟ้าและค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จะแพงกว่าปกติ

ขั้นตอนการขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว สามารถทำได้โดย

  1. ตรวจสอบพื้นที่ดินว่ามีเสาไฟแรงต่ำผ่านหน้าที่ดินหรือไม่ หากไม่มีต้องทำเรื่องขอขยายเขตเสาไฟฟ้าซึ่งทางการไฟฟ้าจะมาตรวจสอบเองวาต้องขยายเขตเสาไฟฟ้ากี่ต้น และผู้ดำเนินการขอต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ซึ่งขั้นตอนนี้นักพัฒนาที่ดินดิบที่ต้องขอสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินควรศึกษาเอาไว้เพราะต้องได้ทำแน่นอน
  2. เมื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบการเดินไฟภายในบ้านว่ามีการเดินระบบไฟฟ้าภายในได้ตามมาตรฐานหรือไม่ จากนั้นจึงทำการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
  3. พนักงานการไฟฟ้าจะมาตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆของระบบไฟฟ้า ก่อนที่ผู้ขอจะชำระเงินค่าดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อย จึงจะทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้

ขอมิเตอร์ประปาชั่วคราว

วัตถุประสงค์ในการขอมิเตอร์ประปาชั่วคราวก็เช่นเดียวกับการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพราะกำลังอยู่ระหว่างการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโดยที่ยังไม่มีเลขที่บ้าน จึงต้องยื่นคำร้องขอบริการใช้น้ำแบบชั่วคราวเพื่อนำมาใช้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง

ขั้นตอนการขอมาตรประปาชั่วคราว สามารถทำได้โยการยื่นคำร้องไปที่การประปาเพื่อขอใช้น้ำ จากนั้นจะมีการตรวจสอบแนวเส้นท่อจากแผนที่และมีเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจสถานที่หรือที่ดินบริเวณที่ต้องการใช้น้ำแล้วทำการประเมินราคา จากนั้นผู้ยื่นคำร้องก็จัดการชำระเงินให้เรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาดำเนินการติดตั้งให้ตามที่ร้องขอ

การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต้องมีการขอมิเตอร์เพื่อใช้ไฟและน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา ถ้าดำเนินการขอบ้านเลขที่ได้แล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอไฟฟ้าและประปาเป็นการถาวรต่อไป

Facebook Comments