การเพิ่มมูลค่าบ้านเก่าด้วยการรีโนเวทเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นการเปลี่ยนรูปโฉมของบ้านให้เปลี่ยนจากเดิมให้มีความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้น ทำให้บ้านเก่าที่อายุใช้งานมานานมีความแข็งแรงและทันสมัย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่น้อยก็คืองบประมาณและแนวทางการออกแบบเพื่อให้ได้บ้านในบ้านในสไตล์ที่ชอบ

ก่อนที่จะคิดเพิ่มมูลค่าบ้านด้วยการรีโนเวท จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ตั้งเป้าหมายว่าจะรีโนเวทบ้านทั้งหลังเพื่อปรับโฉมบ้านใหม่ทั้งหมดหรือรีโนเวทเพียงแค่บางส่วนของบ้าน เพื่อซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงและสวยงามมากขึ้น อย่างเช่น ห้องครัวหรือห้องบางห้องในบ้านที่มีความชำรุดทรุดโทรมและเสียหายมากให้ใช้งานได้ดีและมีความสวยงามมากขึ้น
  • หาแนวทางในการออกแบบที่ชอบ ด้วยการหาข้อมูลสไตล์การออกแบบที่ถูกใจเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพูดคุยกับทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากร ซึ่งหากเป็นการรีโนเวทเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้านสำหรับขาย ควรหาแนวทางการออกแบบที่คิดว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน่าจะชอบ เพื่อให้สามารถขายบ้านออกได้ง่ายขึ้น
  • กำหนดงบประมาณในการรีโนเวท ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการออกแบบ,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิม,ค่าดำเนินการขอใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ
  • ตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการรีโนเวท ซึ่งควรเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับทมงานผู้เชี่ยวชาญ เพราะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างเดิมของบ้าน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า,ประปา หรือระบบระบายน้ำและการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อทำการวางแผนในการปรับปรุงซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางการรีโนเวทบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้านก่อนขายสามารถทำได้อยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ

  • Design & Build หรือ Turn Key คือ การรีโนเวทที่มีผู้ออกแบบและผู้รับเหมาเป็นรายเดียวกัน ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ที่เจ้าของบ้านสามารถควบคุมงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานได้ดี
  • Design-Bid-Built คือการรีโนเวทที่มีผู้ออกแบบและผู้รับเหมาแยกกัน ซึ่งแม้จะค่อนข้างลำบากในการติดต่อประสานงาน แต่ก็มีข้อดีคือสามารถปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อให้ได้แบบที่ต้องการอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ก็ควรเลือกผู้ออกแบบที่มีความสามารถในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วและไม่ล่าช้า

การรีโนเวทบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้านก่อนขายเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้บ้านมีความน่าสนใจ จากบ้านเก่าที่ทรุดโทรมกลายเป็นบ้านที่ดูใหม่และมีความทันสมัย แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนวณงบประมาณและเวลาที่ใช้ให้ดีว่ามีความคุ้มค่ามากพอหรือไม่

Facebook Comments