การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการพัฒนาพื้นที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ที่ดินมีราคาดีกว่าการขายที่เปล่าๆโดยไม่มีการปรับปรุงที่ดินใดๆเลย ซึ่งหากนักลงทุนเลือกซื้อที่ดินที่มีทำเลดีและมีโอกาสในการเจริญมากขึ้นในอนาคตแล้วรอขายให้ได้ราคาดีเป็นเวลาหลายๆปี ซึ่งแม้ว่าราคาที่ดินที่ซื้อมานั้นจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไป แต่การขายที่ดินเปล่าๆโดยไม่มีการปรับปรุงพื้นที่เลยก็อาจจะทำให้ขายได้ในราคาที่ไม่สูงนัก และมีโอกาสทำกำไรได้น้อย ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ มาปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินกันดีกว่า

การปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่านั้น สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งหากที่ดินเปล่าที่ซื้อมาอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว ก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

ปรับปรุงสภาพพื้นที่ดิน

ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชและต้นไม้ใหญ่อยู่ในพื้นที่จำนวนมาก เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อต้องคิดหนัก และยังลดคุณค่าของที่ดินลงไปได้ไม่น้อย เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถทำประโยชน์ได้ยาก ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงสภาพที่ดินให้มีความเหมาะสม กำจัดวัชพืชและต้นไม้ที่ขึ้นระเกะระกะออกไป รวมถึงการกำจัดรากไม้ที่ระเกะระกะอยู่ใต้ดินออกไปให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังต้องถมที่ดินเพื่อปรับสภาพหน้าดินให้เรียบเสมอกัน ซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ของพื้นที่ดินดีขึ้นได้อีกมาก

จัดสรรพื้นที่ดินให้เหมาะสม

รูปทรงของที่ดินที่สามารถขายได้ง่ายจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขนาดใหญ่พอสมควร อีกทั้งเป็นพื้นที่ดินที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่เป็นพื้นที่ดินตาบอด และการแบ่งพื้นที่ดินออกเป็นแปลงและแบ่งขายจะดีกว่าการขายที่ดินแปลงใหญ่ในทีเดียว

สร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดิน

หากที่ดินที่ซื้อมานั้นอยู่ในทำเลที่ดีและเป็นทำเลที่มีการขยายตัวของความเจริญและมีประชากรจำนวนมาก การเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการสร้างบ้านหรืออพาร์ทเม้นท์เพื่ออยู่อาศัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ เพราะราคาบ้านพร้อมที่ดินจะมีราคาสูงกว่าการขายที่ดินเปล่าๆหลายเท่าตัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องมาพร้อมกับการลงทุนในจำนวนเงินค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนงบประมาณและคำนวณความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจสร้างบ้านเพื่อขายในที่ดินเปล่าที่ถือครองอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่ดิน

การเพิ่มมูลค่าที่ดินอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่ดินให้มีความสวยงาม มีการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความร่มรื่น ไม่มีมลภาวะทางกลิ่นมารบกวน หากบริเวณรอบที่ดินค่อนข้างรกเรื้ออาจทำรั้วโดยรอบเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

 

Facebook Comments