การซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการลงทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีเงินเย็น และมีเวลาในการรอให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มจากเวลาที่ผ่านไป และความเจริญที่เริ่มก้าวเข้ามาใกล้ แต่การขายที่ดินเปล่าๆโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ราคาไม่สูงนัก ทั้งที่อาจจะซื้อเก็บมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะที่ที่ดินของคนอื่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกลับขายได้ราคาดีกว่า นั่นก็เพราะคุณอาจจะยังไม่รู้วิธีเพิ่มมูลค่าที่ดินที่ช่วยเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้น และทำให้คนรู้สึกสนใจในที่ดินของคุณมากขึ้นกว่าตอนที่ยังเป็นที่เดินเปล่าๆได้มากขึ้นอีกด้วย

ที่ดินที่เคยซื้อมาในราคาถูก เพราะเป็นที่ดินดิบที่ยังไม่มีการปรับปรุงใดๆ เมื่อจะขายก็ทำให้ราคาขายไม่สูงนัก ดังนั้นหากจะเพิ่มมูลค่าที่ดินจึงต้องมีการปรับปรุงที่ดินให้ดีขึ้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ที่ดินที่รกร้าง มีแต่ต้นไม้และวัชพืชเต็มพื้นที่ เป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้มากนัก ดังนั้นจึงต้องมีการปรับพื้นที่ที่ดิน ด้วยการกำจัดต้นไม้และวัชพืชต่างๆเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบและถมดินให้เรียบร้อย เพราะที่ดินที่มีการถมเรียบร้อยแล้วจะขายได้ง่ายกว่าที่ดินที่ยังไม่มีการถม
  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า,น้ำประปา และระบบระบายน้ำ ที่ดินดิบที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่มีระบบสาธารณูปโภคอะไรเลย ทำให้ราคาของที่ดินตกต่ำมาก ขายไม่ได้ราคาเท่ากับที่ดินที่มีการจัดการสาธารณูปโภคแล้ว พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเรียบร้อย สะอาดตา
  • ยอมให้ถนนตัดผ่านซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าที่ดินได้อีกหลายเท่าตัว ซึ่งต้องมีการประมาณการณ์เอาไว้ล่วงหน้าว่าที่ดินที่ไปซื้อนั้นอยู่ในแนวของการขยายถนนหรือไม่ หรืออยู่ในแผนการขยายความเจริญของผังเมืองหรือเปล่า
  • ที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีการจัดการใดๆ อาจเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพราะยิ่งเมื่อเวลานานไปต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นพร้อมกับราคาของที่ดินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการที่เสี่ยงน้อยและใช้เงินลงทุนน้อยกว่าวิธีอื่น
  • สร้างบ้านในที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่มากขึ้นเพราะต้องลงทุนสร้างบ้านและจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ แต่หากขายได้และเป็นที่ที่มีทำเลดี ก็จะขายได้ในราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว

การเพิ่มมูลค่าของที่ดินดังที่กล่าวมาจะช่วยให้ที่ดินที่ว่างเปล่าสามารถขายได้ราคาดีและมีผู้ต้องการซื้อมากขึ้นได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียว

Facebook Comments