การเพิ่มมูลค่าคอนโดด้วยการตกแต่งเพิ่มเติมเป็นวิธีที่มืออาชีพหลายแห่งทำกัน ซึ่งจะทำให้คอนโดที่มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมได้รับการปรับสภาพใหม่ให้สวยงามน่าอยู่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจอยากซื้อหรืออยากเช่ามากขึ้น

การปรับปรุงคอนโดมิเนียมเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้นสำหรับขายหรือให้เช่านั้น สิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือการคำนึงถึงข้อกฎหมายในการต่อเติมปรับปรุงห้องคอนโดมิเนียม ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการติดต่อและขออนุญาตปรับปรุงห้องในคอนโดอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าคอนโดได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลังให้ปวดหัวอย่างแน่นอน

การต่อเติมและปรับปรุงคอนโดเพื่อเพิ่มมูลค่าคอนโดในการขายต่อหรือให้เช่า มีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน ซึ่งบางอย่างก็อาจจะต้องมีการดำเนินการขออนุญาตจากนิติบุคคลอยู่บ้าง ดังนั้นมาดูรายละเอียดกันว่าการปรับปรุงส่วนไหนที่สามารถทำได้เลยและส่วนไหนที่ต้องมีการขออนุญาต

  • การปรับปรุงคอนโดด้วยการทุบห้องหรือต่อเติมห้อง ควรติดต่อเจ้าของคอนโดหรือนิติบุคคลเพื่อขออนุญาตในการปรับปรุง รวมทั้งต้องยื่นแบบพิมพ์เขียวงานออกแบบให้นิติบุคคลพิจารณาก่อน ทั้งนี้อาจจะติดต่อพูดคุยกับนิติบุคคลก่อนเพราะแต่ละแห่งอาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจต้องมีการวางเงินประกันเอาไว้สำหรับการกระทำต่อพื้น,ผนัง,เสา และ คาน ซึ่งควรศึกษารายละเอียดเอาไว้ต่างหาก และการยื่นแบบหรือยื่นเอกสารขออนุญาต
  • การทาสีภายใน สามารถทำได้โดยไม่ต้องดำเนินเรื่องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ต้องแจ้งกับทางนิติบุคคลเอาไว้ก่อน เพราะอาจมีกลิ่นที่รบกวนผู้พักอาศัยคนอื่นได้
  • การเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง โดยไม่เอาของโครงการที่มีอยู่เดิม อาจไม่ต้องขออนุญาตในการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แต่อาจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพราะอาต้องมีการใช้ลิฟท์ในการขนของและอาจมีช่างที่ต้องเข้ามาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการ
  • การปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆในคอนโดที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์โดยรวมของอาคาร จะต้องมีการขออนุญาตนิติบุคคลก่อนทุกครั้ง เพราะบางอย่างที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์โดยรวมของโครงการมากๆก็อาจจะทำไม่ได้
  • การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆในคอนโดที่อาจส่งผลกระทบทั้งเสียงและกลิ่นต่อผู้พักอาศัยในคอนโด ต้องแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์ให้กับผู้พักอาศัยคนอื่นเพื่อให้ทราบระยะเวลาในการทำงาน และขอบเขตความรับผิดชอบในการทำงานหากเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้น

การปรับปรุงคอนโดเพื่อเพิ่มมูลค่าคอนโดเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีความยุ่งยากกว่าการปรับปรุงบ้านเพราะเป็นส่วนที่อยู่อาศัยที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำและผลที่ได้ก็มีความคุ้มค่าเพราะช่วยเปลี่ยนสภาพห้องให้น่าอยู่และมีโอกาสที่จะขายหรือมีคนสนใจเช่ามากขึ้นกว่าเดิม

Facebook Comments